Flexo

Miraclon

Společnost Miraclon vyvíjí a dodává ucelený systém pro přípravu flexostiskových forem s využitím technologie Kodak FLEXCEL

 

Produktové portfolio

Miraclon

SProduktové portfolio společnosti Miraclon obsahuje komplexní řešení systému přípravy flexotiskových forem díky unikátní technologii Kodak FLEXCEL, která zajišťuje jedinečnou kvalitu produkovaných tiskových forem, s vysokým přenosem detailů a zajišťující vysokou kvalitu tisku v různých tiskových procesech. Díky jedinečné technoligii osvitu je možná aplikace přesného mikrorastru (GigiCap) a jedinečná opakovatelnost a přesnost přenosu dat na tiskovou formu. Ve spolupráci se specializovaným SW pro zpracování vstupních dat je umožněno snadné a efektivní zpracování komplexu zakázek s maximálním využitím plochy tiskové formy a uživatelky definovaná aplikace speciálních screeningů (Pure Flexo Printing). Kvalita produkce systémů Kodak FLEXCEL je světoznámá a Miraclon je nositelelem řady mezinárodních ocenění.

Flexcel NX

Komplexní řešení pro flexotiskové formy

 • Prospekt PDF ke stažení
 • Kodak Flexcel NX - Komplexní řešení pro flexotiskové formy
 • Flexcel NX je kompletní řešení pro výrobu digitálních tiskových forem, které významným způsobem posouvá hranice flexotisku. Tento systém poskytuje vynikající kvalitu tisku (HD flexo) díky unikátní kombinaci technologie osvitu Kodak SquaresSpot a výsledků vývoje materiálů pro výrobu desek a snižuje provozní náklady pomocí zvýšení efektivity výroby.
 • Mezi jeho hlavní výhody patří stabilita a předvídatelnost tisku, vyloučení tzv. „bump curve“, stabilní plochý bod v rastru poskytující konzistentní tisk, menší velikost minimálního bodu, výborný přenos barvy v celém tonálním rozsahu, rozšířený barevný prostor, zkrácení doby přípravy a zvětšení výdržnosti desek.
 • Nejnovější funkcí systému Flexcel NX je DigiCap NX přinášející výrazné zlepšení přenosu barev. Umožňuje plynulé pokrytí barvou v celém tónové rozsahu a tím i redukci počtu tiskových forem s přímou barvou, tedy snížení potřeby použití přímých barev. Výsledkem je zvýšení kvality a snížení nákladů v tisku. Vysoce kvalitní jednotky Flexcel CtP s technologií Kodak Squarespot a termální kompenzací osvitu zaručují maximální stabilitu procesu, nabízejí vynikající zobrazovací technologie, poloautomatický provoz a snadnou údržbu. Tyto jednotky s optickým rozlišením 10 000 dpi a s minimálním 10 μm Kodak Squarespot bodem umožňují dosahování vysoce kvalitních výsledků odlišujících se od běžné flexotiskové produkce. Zařízení Flexcel CtP je možné rozšířit na Hybrid Flexcel CtP umožňující kombinovat osvit flexcel filmů a běžných termálních ofsetových desek, které lze exponovat s opakovatelností +/- 5 μm, s maximální lineaturou 450 lpi, nebo použít hybridní Kodak Maxtone rastrování s minimální velikostí bodu 10 μm. Samozřejmostí u Flexcel CtP jednotek je dokonalý dynamický autofocus zaručující přesný osvit média. Provádí nepřetržitou kontrolu vzdálenosti povrchu desky od laserové hlavy a následně okamžitě dynamicky koriguje případné nerovnosti v povrchu desky. Tím jsou například vyloučeny desky špatně exponované díky nečistotám na bubnu. Shrneme-li tedy přednosti Flexcel CtP jednotek, umožňují stabilní a opakovatelný flexotisk ve vysokém rozlišení, dosahují výjimečné produktivity až 9,5 m² za hodinu, poskytují vysoce kvalitní zobrazování až 200 lpi a umožňují rozšíření svého využití o produkci ofsetových tiskových forem.
 • Kompletní systém Kodak Flexcel NX zahrnuje CtP jednotku Kodak Flexcel NX a dále Kodak Flexcel NX Laminator, Kodak TIFF Front End Software, Kodak DigiCap NX Patterning, Kodak Flexcel NX Thermal Imaging Layer a desky Kodak NXH a NXC Plates.
 • O funcích a přednostech nové CtP jednotky Kodak Flexcel NX jsme se už zmínili. Toto zařízení umožňuje výrobu flexotiskových desek až do formátu 1 270 x 2 032 mm (tedy 50“ x 80“) a jeho obsluha je velice snadná, protože bylo zkonstruováno jako uživatelsky přívětivé. Laminátor Kodak Flexcel NX je využíván k laminování termální zobrazovací vrstvičky na deskách Flexcel NX Plates před expozicí a zpracováním. Toto nalaminování je velice důležité, protože při jeho aplikaci dochází k odstranění kyslíku mezi maskou a deskou, aby bylo možné dosahovat plné amplitudy plochých tiskových bodů (flat top dots). Řízení a ovládání CtP jednotky Flexcel NX probíhá prostřednictvím výkonného softwaru Kodak TIFF Front End, který umožňuje operátorovi provádět náhledy a kontrolu přesnosti zpracovávaných souborů před vlastním zpracováním desky a optimalizaci osvitu médií. Přispívá tak k dosahování vysoké rychlosti zpracování při jednoduché obsluze. O funkci Kodak DigiCap NX Patterning a jejích výhodách už padla zmínka v předchozím textu. Zbývá snad už jen dodat, že také využívá možnosti dosahování vysokého rozlišení systému Flexcel NX k vytváření mikrotextových obrazů na povrchu zpracovávaných desek a podstatným způsobem zvyšuje efektivnost přenosu barvy na potiskované médium. Unikátně formulovaná vrstvička Kodak Flexcel NX Thermal Imaging Layer umožňuje dosahování vysokého rozlišení a rychlého osvitu a detailní optický kontakt se zpracovávanou deskou v průběhu UV osvitu. Je nabízena ve dvou variantách, konkrétně standardní verzi využívané na deskách Flexcel NXH ve velikosti do 1 067 x 1 524 mm a v nové verzi Flexcel NX Thermal Imaging Layer-R speciálně vytvořené pro desky větší než je tento formát a pro všechny velikosti desek Flexcel NXC.

Flexcel NX Ultra

Systém pro vodou vymyvatelné štočky Kodak

 • https://www.miraclon.com/products-technology/flexcel-nx-ultra-solution/

CTP jednotky pro flexo

Vysoce kvalitní jednotky Flexcel CtP

 • Portfolio expozičních jednotek zde:
 • https://www.miraclon.com/products-technology/flexcel-nx-system/#flexcel-nx-compare

Pure Flexo Printing

SW pro přípravu a organizaci expozice, včetně mnoha řešení rastrů a mikrorastrů

 • https://www.miraclon.com/products-technology/pureflexo-printing/

Miraclon Print Suite

Sada SW nástrojů pro zásadní zkvalitnění tiskových výsledků s techniologií FLEXCEL NX, aplikováno v rámci systému NX Central.

Miraclon Shine LED

Moderní řešení náhrady sytémů UV lamp v expozičních rámech.

 • https://www.miraclon.com/shine-led-lamp-kit/#what

FLEXCEL NXH/NXC

MMateriál flexostiskových forem, solventní vymývání

 • https://www.miraclon.com/products-technology/flexcel-nx-system/#choose-plate

FLEXCEL NXUH

MMateriál flexostiskových forem, vymývání vodou

 • https://www.miraclon.com/products-technology/flexcel-nx-ultra-solution/flexcel-nxuh-plates/

Technologie pro CTP FLEXO

AMOS CZ, a.s.

Identifikační číslo 630 78 261 | Daňové číslo CZ63078261

© 2019 AMOS CZ, a. s. | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil B, vložka 3046.

TOP