Prinergy

Kodak GCG

Workflow Prinergy začalo vznikat ještě v dobách úzké spolupráce firmy Creo s německým Heidelbergem. Po „svatbě“ se Scitexem došlo k rozchodu a projekt Prinergy malinko spal, aby na výstavě Drupa 2004 byl představen ve verzi 2.3, ve které si nezadá se všemi svými konkurenty. Vypršely všechny omezující klauzule vyplývajících ze smluv s Heidelbergem, proto mu byla dána zelená. Současná verze 5.1. disponuje jádrem Adobe PDF Print Engine RIP 2.0

Technický popis Prinergy

Toto moderní workflow pokrývá svými technologiemi široké spektrum potřeb dnešní předtiskové přípravy. Jeho vývoj se vyznačuje používáním obecných a otevřených nejmodernějších standardů, ze kterých jsou důležité zejména dva: formát PDF JDF (Job Definiton Format). Mnohé funkce mohou být tedy řešeny velmi elegantně, rychle a snadno, nikde se neztrácí otevřenost a je tedy snadná výměna dat s jinými systémy a mezi jednotlivými částmi Prinergy. Prinergy nejen plně podporuje víceprocesorovou architekturu dnešních počítačů, ale je i modulární. Lze tedy vyjít z jednodušších variant Prinergy a postupně dojít k plné výbavě, kde je výpočetní výkon dynamicky rozdělován mezi více počítačů, ale navenek se tento komplikovaný systém stále jeví jako jedno workflow, ovládané z jednoho místa. Odlišný je pouze výpočetní výkon, který výrazně vzrůstá. Systém je řízený databází Oracle, uchovávající si informace o všech procesech a datech, které prošly systémem. Zakázku lze definovat pomocí JDF dat, virtuálního sáčku, který technolog pošle ze svého plánovacího systému, informace o zpracování jsou uloženy a lze je opět předat do systému MIS, tedy do manažerských systémů pro lepší kontrolu a zpětnou vazbu o zpracovaných datech. Soubory JDF slouží pro přesnější a rychlejší zpracování tiskových dat – v nich jsou uloženy informace o tom, jak a kde se mají tisková data zpracovat. Jde o jakési průvodky, které popisují všechny úkony, moduly a parametry zpracování tiskových dat. A naopak, do nich se zapisují i výsledky a průběh zpracování. Mimo těchto highendových možností nezapomeňme na velkou otevřenost systému vůči výstupním perifériím. Data lze nejen odeslat ve formě 1bit TIFF formátu na osvitové a CTP jednotky, ale je podporována řada dalších výstupních formátů, počínaje HPRTL až po rastrované, nebo vektorové PDF, do kterého lze uložit celé vyřazení. Prinergy důsledně využívá princip práce typu klient/server, takže jej lze ovládat z různých míst sítě, nezávisle na platformě, z Windows nebo Mac OS počítačů. Uživatelské rozhraní navádí operátora a pomocí definovaných šablon mu umožní bezpečenou práci s tiskovými dokumenty.

Prinergy Connect

Jde o vlastní technickou realizaci konceptu Prinergy – od jednodušších řešení na jednom počítači, přes jedno až po víceserverové systémy, které mohou sdílet vysoký výpočetní výkon a rozdělovat úlohy na více počítačů. Vnitřním formátem je vždy otevřený formát PDF, nad kterým se vykonávají všechny operace. Součástí všech systémů Prinergy jsou i zaváděcí licence Synapse InSite, který zprostředkovává styk Prinergy se zákazníkem přes webové rozhraní. K dispozici jsou i řešení pro obalový průmysl Prinergy Powerpack.

nový

Některé novinky ve verzi 5.1

Kodak Color Flow Software

Umožňuje jednoduchou správu ICC profilů a nahrazuje nárůstové křivky Harmony kompenzující nárůst tiskového bodu.

Plate Remake

V případě poškození tiskové desky může obsluha tiskového stroje pouze pomocí kódu na desce zadat její opakovanou výrobu.

Integrovaný Preps 6.1

Podpora operačního systému Windows Server 2008 x64

starší

Některé novinky ve verzi 3.0

Nový intuitivní desktop
Jedná se o přepracované uživatelské rozhraní pro práci nad daty. Uživatel má možnost automatizovat opakované operace, pracovat metodou drag and drop.

Rules Base Automation
Umožňuje naplánovat komplexní sled operací, které závisí na specifikovaných podmínkách.Lze například počkat na požadované stránky zákazníka, pak je automaticky vyřadit a emailem vyzvat zákazníka k odsouhlasení zakázky.

Integrovaný Preps
Osazení  vyřazení lze provést přímo v prostředí Prinergy, Preps je integrován spolu s desktopem.
Digital Print Interface
Prinergy umožňuje odeslat pomocí informace v JDF souboru parametry pro řízení digitálního tiskového stroje.

PDF Merge a PDF Compare
Jde o zásuvné moduly do Adobe Acrobat,  které umožní obsluze velmi rychle porovnat dva PDF soubory, otestovat, zda zákazník provedl nějakou úpravu dat a bez nutnosti práce se zdrojovými daty zvolit objekty, které mají být ve finálním PDF souboru.

Proměnné značky
Vyřazení lze automaticky doplňovat o proměnné značky, např. čárové kódy, bez nutnosti zasahovat do šablon Prepsu.

AMOS CZ, a.s.

Identifikační číslo 630 78 261 | Daňové číslo CZ63078261

© 2019 AMOS CZ, a. s. | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil B, vložka 3046.

TOP