Prinergy EVO

Kodak GCG

Tento systém vychází z principu „velké“ Prinergy, plně zachovává jeho otevřenost vzhledem k PDF a podporuje předávání informací o zpracování dat ve formátu JDF. Jde však o jednodušší a cenově velmi výhodné řešení, které nic neubírá na kvalitě Prinergy. Lze jej dobře využít k řízení menších i větších systémů CTP včetně flexotiskových modelů. Prinergy EVO zahrnuje veškeré možnosti zpracování dat jako „velká“ Prinergy, mimo možnosti distribuce výkonu na více počítačů. Výhodou je moderní programové řešení nespoléhající na těsnou spolupráci s operačním systémem. Formát JDF slouží pro definici zpracování tiskových dat, event. pro výstup informací o tom, jak se tisková data zpracovala – a lze jej využívat i pro analýzy toku dat systémem. Evo je systém běžící na jednom počítači, ale opět plně využívající princip klient/server.

nový

Některé novinky ve verzi 5.1

Kodak Color Flow Software

Umožňuje jednoduchou správu ICC profilů a nahrazuje nárůstové křivky Harmony kompenzující nárůst tiskového bodu.

Plate Remake

V případě poškození tiskové desky může obsluha tiskového stroje pouze pomocí kódu na desce zadat její opakovanou výrobu.

Integrovaný Preps 6.1

Podpora operačního systému Windows Server 2008 x64

starší

Některé novinky ve verzi 3.0

Nový intuitivní desktop
Jedná se o přepracované uživatelské rozhraní pro práci nad daty. Uživatel má možnost automatizovat opakované operace, pracovat metodou drag and drop.

Rules Base Automation
Umožňuje naplánovat komplexní sled operací, které závisí na specifikovaných podmínkách.Lze například počkat na požadované stránky zákazníka, pak je automaticky vyřadit a emailem vyzvat zákazníka k odsouhlasení zakázky.

Integrovaný Preps
Osazení  vyřazení lze provést přímo v prostředí Prinergy, Preps je integrován spolu s desktopem.
Digital Print Interface
Prinergy umožňuje odeslat pomocí informace v JDF souboru parametry pro řízení digitálního tiskového stroje.

PDF Merge a PDF Compare
Jde o zásuvné moduly do Adobe Acrobat,  které umožní obsluze velmi rychle porovnat dva PDF soubory, otestovat, zda zákazník provedl nějakou úpravu dat a bez nutnosti práce se zdrojovými daty zvolit objekty, které mají být ve finálním PDF souboru.

Proměnné značky
Vyřazení lze automaticky doplňovat o proměnné značky, např. čárové kódy, bez nutnosti zasahovat do šablon Prepsu.

AMOS CZ, a.s.

Identifikační číslo 630 78 261 | Daňové číslo CZ63078261

© 2019 AMOS CZ, a. s. | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil B, vložka 3046.

TOP