Workflow

Eastman Kodak Company (Kodak)

Dnešní workflow již není pouhý RIP řídící osvitovou nebo CTP jednotku. I když i dnes stále přetrvává představa, že workflow je RIP, který převede tisková data na tiskové body, doba dospěla k požadavkům na zcela komplexnější řešení. Nutností je okamžitá kontrola dat zákazníka, on-line propojení s informačním systémem tiskárny na vstupu, předávání parametrů pro řízení tiskových strojů na výstupu a nad tím vším sledování doby potřebné pro zpracování zakázky, kterou je třeba minimalizovat, snížit množství chyb na minimum a tím šetřit čas a peníze. Toto je koncept Kodak Unified Workflow, které je kompletním  systémem  řízení, sledování a kontroly tiskového procesu. Díky nasazení technologie JDF umožňuje propojení jak se systémy řízení a plánování na vstupu, předávání dat pro řízení tiskových strojů na výstupu, tak řízení postprodukce (řezačky, falcovačky, snášečky). Vše je založeno na technologie JDF, jakéhosi výrobního sáčku tiskárny, který propojuje jednotlivé moduly.

Kodak Unified Workflow

Kodak Prinergy a Prinergy EVO jsou jádrem konceptu Kodak Unified Workflow. Zajišťují kontrolu dat, jejich opravu pokud je možná, vyřazení a mimo výstupu na standardní CTP systémy podporují řadu dalších periférií.

Softwarové nástroje

Kodak Pandora, Preps jsou určeny pro práci s užitky a tvorbu tiskových šablon. Navíc je možné pracovat s tiskovými šablonami přímo ve workflow Prinergy nebo Prinergy EVO.

Digitální nátisk

je nezbytná součást kontroly dat. Digitální nátisky Veris a Kodak Matchprint spolu s CMS umožňují kontrolu dat a certifikaci nátisku. Certifikovat lze dle standardu Fogra, SWOP nebo dle vlastního standardu tiskárny. Současně nabízíme řešení firmy PerfectProof.

AMOS CZ, a.s.

Identifikační číslo 630 78 261 | Daňové číslo CZ63078261

© 2019 AMOS CZ, a. s. | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil B, vložka 3046.

TOP